Ventilutstyr og deler

Gjennom 20 år med anskaffelser har Steinar H. Sunde AS opparbeidet seg bred teknisk kompetanse på ventiler og ventiltilbehør og et stort nettverk av leverandører.
Mange store selskaper bruker oss for anskaffelser av ventiler og reservedeler som ofte er mer krevende å finne ut av, eller som faller utenom de vanlige produktgruppene.

Eksempler er aktuatorer, gir, akkumulatorer, reservedeler, rep-kit etc. for ventiler og aktuatorer.